Navigation


Калібрування та профілювання монітора

Для будь-якого професійного фотографа чи графічного дизайнера немає таких завдань де точністю кольоровідтворення можна було б знехтувати. Без калібрування та створення колірного профіля монітора не можна бути впевненими в точності візуалізації будь-яких зображень на його екрані.

Процес калібрування монітора про­во­ди­ться за до­по­мо­гою спеціального ви­мі­рювального пристрою з виїздом до замовника чи самостійно, вико­ристовуючи орендований калібратор.

Використайте можливість отримати знижку 10% від вартості послуг. Подробиці в соціальних мережах vk.com та Facebook.

Детальніше


Створення колірних профілів принтера

Без колірного профілю конкретного принтера, неможливо забезпечити точне кольоровідтворення при друці на ньому.

Всі інші методи, такі як корекція зображень перед друком, призводять лише до витрат на друк пробних аркушів і не забезпечують навіть приблизної точності, яку дає застосування колірних профілів.

Детальніше

Консультування при виборі монітора з його тестуванням

Правильний вибір монітора для професійної роботи з графікою є дуже важливим і його роль важко недооцінити.

Пропонуємо послуги з консультування при виборі монітора з його спектро­ме­тричним тестуванням.

Це дозволить об'єктивно протестувати всі необхідні характеристики монітора та допоможе зробити правильний вибір.

Детальніше

Калібрування проектора

Для отримування зображень з професійною точністю за допомогою проектора, необхідно провести процедуру його калібрування.

Завдяки цьому, можна бути впевненим в правильному результаті при показі презентацій чи зповна насолодитися показом відеозображень високої якості на великому екрані.

Детальніше

Спектральні вимірювання фонового освітлення та джерел світла

Для точної роботи з будь-якими зображеннями визначальними є не тільки характеристики ви­ко­ри­стовуваного обладнання та його пра­ви­льне на­ла­шту­вання, але і властивості фонового ос­віт­лен­ня робочого місця про­фе­сій­ного фо­то­гра­фа, кольорокоректора чи дизайнера.

Якість фонового освітлення є важливим параметром, який впливає на точність ко­льо­ро­відтворення і тому важливо знати, чи відповідає освітлення Вашого робочого місця вимогам, які висуваються.

Детальніше

Спектральні вимірювання кольору предметів та інструментальне визначення різниці кольору

При розробці графічного дизайну часто виникає потреба застосувати колір наявного предмету чи зразка в певному проекті чи макеті (наприклад, розмістити колір керамічного виробу в торговому каталозі і т.п.).

Ще частіше виникає запитання про відповідність кольору між двома предметами, особливо коли виникає суперечка про їх подібність чи від­мінність.

Отримані у вигляді координат простору Lab дані про колір з легкістю застосовуються в сучасних програмах з опрацювання графіки, а величина відмінності кольорів ΔE дозволить чисельно показати відмінність кольору.

Детальніше