Navigation


Екранна кольоропроба в Adobe Photoshop — можливості та налаштування

Під час калібрування монітора, часто можна почути побажання, налаштувати дисплей “під друк фотолабораторії” чи під наявний принтер. Проте, твердження про те те, що монітор калібрується під певний друкарський процес є цілком хибним.

Відображення на екрані зображень, так як вони будуть виглядати після друку — це окрема функція програмного забезпечення (напр. програм із Adobe Creative Suite, Corel Draw та інші), а не завдання, яке вирішує процес калібрування монітора. Задачею такого калібрування є забезпечення найкращого режиму роботи дисплея та його профілювання (див. відповідну статтю розділу Послуги). А вже на такому налаштованому моніторі, система управління кольором потрібної програми дозволяє імітувати кольори, які ми будемо бачити на відбитку при стандартному його освітленні. Така функція називається “кольоропроба”, “цветопроба”, “proof color” і т.п. Тобто монітор може бути “калібрований” під потрібні друкарські процеси, але вже за допомогою ПЗ яке має таку функцію. Даний вид кольоропроби називається екранна кольоропроба, або soft proof.

Оскільки, основою систем управління кольором є колірні профілі всіх пристроїв, необхідною умовою проведення операції екранної кольоропроби є наявність колірного профілю використовуваного монітора, та профіль процесу, що має імітуватися (в більшості випадків будь-який друкарський процес чи принтер). Колірні профілі монітора та принтера створюється шляхом прямих вимірювань координат кольору на екрані чи тестовому відбитку відповідно. Профілі друкарських процесів можуть надаватися організаціями, що пропонують послуги друку, або ж можуть використовуватися профілі, які постачаються разом з графічними програмами і які відповідають певним друкарським процесам. Для забезпечення найбільшої точності процесу екранної кольоропроби, рекомендуємо створювати свої колірні профілі потрібних принтерів. Детальніше про послугу створення колірних профілів друкуючих пристроїв йдеться у відповідній статті даного сайту.

Як вже було сказано в статті про систему управління кольором програми Photoshop, сімейство програм Creative Suite фірми Adobe використовує розвинуту і точну систему управління кольоровідтворенням, яка дозволяє передбачувано відтворювати растрові та векторні зображення, а також цілі сторінки. В даній статті буде розглянута функція кольоропроби програми Adobe Photoshop.

Може виникнути питання про доцільність використання екранної кольоропроби, якщо Photoshop і так дозволяє легко перетворити зображення в цільовий колірний простір, відповідно до якого і буде візуалізоване зображення на екрані. Наприклад, після конвертації простору зображення з sRGB в UncoatedFOGRA29 (CMYK) ми побачимо на екрані кольори, які будуть спостерігатися після друку на некрейдованому папері. Проте, при перетворенні в менший колірний простір, ми втратимо всі кольори, що лежать поза цим простором, які потім буде неможливо відновити при необхідності друку на високоякісному крейдованому папері. Також зображення може одночасно готуватися для друку на різних видах паперу, принтерах чи друкарських машинах, а функція екранної кольоропроби дозволяє швидко оцінити зображення, яке ми отримаємо в цих випадках без ризику втратити кольори при перетворенні в менший колірний простір.

В Adobe Photoshop режим екранної кольоропроби вмикається за допомогою команди Перегляд — Перевірити кольори (View — Proof Colors), або за допомогою клавіатури: Ctrl — Y. По замовчуванню включена перевірка робочого CMYK простору, тобто увімкнувши кольоропробу, на екрані будуть імітуватися кольори простору CMYK, що заданий нами як робочий у вікні Правка — Налаштування кольорів (Edit — Color settings). У випадку необхідності емулювати будь який інший простір, його задають у вікні, яке викликається за допомогою команди Перегляд — Параметри кольоропроби — Власний (View — Proof Setup — Custom):

Перемикач Власний стан контрольного відбитка (Custom Proof Condition) дозволяє вибрати попередньо збережені налаштування кольоропроби, які можна завжди запам'ятати, скориставшись кнопкою Зберегти.

Поле Імітований пристрій (Device to simulate) задає колірний профіль пристрою, який необхідно імітувати на екрані. Даний пункт дозволяє вибрати всі наявні в системі колірні профілі (простори).

Перемикач Зберегти номери (Preserve numbers) вмикає кольоропробу заданого простору без виконання колірних перетворень. Дана опція дозволяє імітувати команду Правка — Призначити профіль (Edit — Assign Profile). Не рекомендується до застосування в більшості випадків. Даний перемикач активний лише, якщо вихідна колірна модель зображення (RGB чи CMYK) збігається з імітованою.

Перемикач Метод візуалізації (Rendering Intent) дозволяє вибрати метод підбору кольорів, які лежать поза охопленням імітованого простору. Детальніше про методи візуалізації йдеться в статті про системи управління кольором.

Перемикач Використовувати компенсацію чорної точки (Use black point compensation) враховує динамічний діапазон яскравостей імітованого простору, що дозволить відтворити деталі в глибоких тінях. Для фотографічних зображень рекомендується залишити компенсацію чорної точки увімкненою.

Перемикачі Імітувати колір паперу та Імітувати чорну фарбу (Simulate Paper Color та Simulate Black Ink) дозволяють імітувати контраст відбитка (за рахунок білої або чорної точки відповідно), що робить можливим одночасне порівняння екранної кольоропроби та паперового відбитка. Немає потреби вмикати ці опції, якщо в даний момент не буде проводитись пряме порівняння з відбитком. Слід мати на увазі, що відбиток повинен бути розміщений на спеціальному проглядовому пристрої зі стандартизованим освітленням. Приміщення також повинно відповідати вимогам, щодо організації робочого місця для роботи зі зображеннями. Про ці вимоги йдеться у відповідній статті цього сайту.

Необхідно пам'ятати, щоб параметри кольоропроби у цьому вікні відповідали майбутнім налаштуванням перетворення у потрібний простір (команда Перетворити на профіль (Convert to Profile)) чи параметрам вікна Налаштування кольорів, інакше вигляд зображень на екрані в режимі кольоропроби не буде відповідати нашим вимогам.

В меню Перегляд — Параметри кольоропроби (View — Proof Setup) є ще три пункти, які ми розглянемо:

  • Macintosh RGB — Photoshop буде імітувати типовий монітор комп'ютера Macintosh з версією MacOS до 10.5 (гамма 1,8), та програму, яка не використовує керування кольором.
  • Windows RGB — Photoshop буде імітувати типовий монітор комп'ютера PC (гамма 2,2), та програму, яка не використовує керування кольором.
  • Монітор RGB — Photoshop буде імітувати монітор даного комп'ютера та програму, яка не використовує керування кольором.

Тобто ці три пункти дозволяють імітувати вигляд зображень у програмах, які не мають системи управління кольором. Про перевірку програмного забезпечення на предмет використання системи управління кольором йдеться в цій статті.

Слід звернути увагу, що налаштування екранної кольоропроби задаються незалежно для кожного відкритого в Photoshop зображення, що дозволяє одночасно імітувати різні колірні профілі для різних зображень.