Navigation


Колірне профілювання принтера

Друкуючи свої фото, сторінки чи креслення на принтері, всі очікують отримати зображення, яке буде відповідати їхнім вимогам, які в першу чергу ставляться до точності відтворення кольорів. Проте, як і кожен монітор, прин­тери володіють своїми ін­ди­ві­ду­альними ха­рак­те­рис­тиками, оскільки вони є серійними виробами з досить варіабельними показни­ками.

У випадку принтерів, ситуація ускладнюється змін­ни­ми характеристика фарб та паперу. Тобто зміна типу використовуваних фарб чи одного виду паперу на інший може призвести до відчутних змін ха­ра­кте­рис­тик отримуваного зображення.

Саме тут нам на допомогу нам приходять операції ко­лір­но­го профілювання принтерів, які за допомогою спек­тро­фо­то­мет­ра дозволяють створювати ко­лір­ний профіль пот­рібного принтера, який дає можливість вра­хо­ву­ва­ти його індивідуальні ха­рак­теристики ще на етапі підготовки зображень в графічних редакторах, які мають систему управління кольором.

Задачею систем управління кольором є пе­ред­ба­чуване відтворення зображень на різних пристроях за допомогою їх колірних профілів. Цей профіль містить усю потрібну інформацію, використовуючи яку така система може виконати покладені на неї функції. Саме створення колірного профілю є метою операції профілювання принтерів (а також інших пристроїв виводу зображень — моніторів та проекторів).

Профілювання принтерів передбачає друк спеціально підготовленої тест-шкали, яка і буде відображати всі особливості даного принтера. Необхідно звернути увагу, що в даному випадку профілюється система "принтер-папір", оскільки різні види паперу мають різні характеристики (наприклад білизну і глянець поверхні), які суттєво впливають на показники отриманих на них зображень. Тому для кожного, використовуваного паперу необхідно отримати свій колірний профіль. Щоб перевірити це твердження на практиці, достатньо надрукувати одне й те ж зображення на глянцевому та матовому папері, відключивши при цьому систему управління кольором, та оцінити різницю обох зображень.

Отже, процес профілювання принтера складається з таких етапів:

  1. Друк тестової шкали з повністю вимкненою системою управління кольором
  2. Зчитування спектральних характеристик кожного елемента шкали
  3. Створення колірного профілю на основі даних цих вимірювань

Тестова шкала являє собою набір апаратних даних про колір, розташованих для для зручного порядкового зчитування спектрофотометром у вигляді надрукованої таблиці. Шкали створюються для колірних моделей RGB (більшість настільних принтерів) та CMYK (комерційні друкарські машини). Незважаючи на те, що більшість принтерів використовують CMYK фарби, їхні драйвери приймають тільки RGB дані, тому з точки зору систем управління кольором це RGB пристрої. Прилад такої шкали зображено на малюнку:

Для стандартного аркуша А4 ця шкала містить 529 елементів (патчів), які розподілені по всьому колірному просторі потрібної колірної моделі (RGB чи CMYK). Опираючись на колірні координати цих патчів програма може створити колірний профіль даного принтера. Чим більше даних про такі елементи програма буде мати, тим точніший вона створить профіль, тому можливі інші варіанти цієї шкали з більшою кількістю патчів (наприклад, шкала з двох аркушів А4 буде мати 1058 патчі (2х529) і т.д.). Також можливе створення шкали під будь-який формат паперу та кількість аркушів з метою скорочення відходів паперу відповідно до форматів друкарських пристроїв та паперових носіїв. Суттєвою перевагою шкал, які нами пропонуються, є велика кількість патчів, яка поміщається на аркуші. Інші організації, що пропонують подібні послуги, розміщують на шкалі А4 всього лише 100-300 патчів, що знижує точність отримуваного профілю, або вимагає більших витрат на друк багатьох сторінок шкали для отримання потрібної кількості патчів.

Файл шкали являє собою звичайне зображення у форматі TIFF, розмір якого відповідає формату, на якому перед­ба­ча­ється друк, мінус поля 7 мм з кожного боку зображення. Слід прослідкувати, щоби шкала не масштабувалася і була надрукована строго по розмірах заданих у файлі шкали, а також, щоб усі її елементи помістилися на задруковуваний матеріал.

Завантажити шкали для звичайних принтерів, а також отримати детальну інструкцію з правильного роздруку такої шкали для створення колірного профілю принтера, можна на окремій сторінці цього сайту.

Використовуваний спектрофотометр дозволяє вимірювати спектральні коефіцієнти відбивання в діапазоні 410 - 740 нм з кроком 10 нм. Перед кожним вимірюванням шкали пристрій калібрується на білий еталон, який близький до ідеального, що дозволяє добитися високої точності і повторюваності вимірювань.

Актуальні ціни на створення профілів принтера доступні за цим посиланням.

Для інструкцій та рекомендацій, щодо застосування отриманого профілю, рекомендуємо прочитати статті про системи управління кольором та про режим екранної кольоропроби на цьому сайті. Також можна перейти безпосередньо до опису застосування профілю принтера при друці.