Navigation


Налаштування колірного профілю монітора в Windows, MacOS X та GNU/Linux

Налаштування всіх сучасних операційних систем дозволяють вказати колірний профіль для кожного монітора, під'єднаного до комп'ютера. Використовуючи отриманий від ОС колірний профіль монітора, система управління кольором конкретної програми (наприклад Adobe Photoshop) дозволяє точно і передбачувано відтворювати кольори зображень на екрані.

Після проведення операції калібрування монітора, ОС буде налаштована повідомляти програмам щойно створений колірний профіль монітора та завантажувати калібраційні криві, які також містяться в профілі. Тобто, колірний профіль монітора містить не лише дані про особливості його кольоровідтворення, але й дані, які необхідні для тонкого налаштування тонових кривих дисплея, які завантажуються в драйвер відеокарти під час запуску комп'ютера.

Далі будуть міститися інструкції, як встановити профіль монітора після проведення його калібрування, у випадку втрати налаштувань при перестановці ОС чи її збою, та/або переміщення монітора на інший ПК (проте на іншій відеокарті точність колірного профілю значно знизиться). Потрібно лише не забути зберегти резервну копію файла профілю монітора, який буде мати назву типу PA246 2011-10-25 2.2 HQ 3xCurve+MTX.icc, де спочатку йде модель монітора, дата створення його профілю, та параметри з якими він був калібрований. Всі встановлені в системи колірні профілі можна знайти в Windows\System32\spool\drivers\color (для Windows) або в Library/ColorSync/Profiles (для Mac OS X). В системах GNU/Linux профілі зберігаються в /usr/local/share/color/icc, або в /usr/share/color/icc, або в /var/lib/color/icc, або в usr/local/share/icc (в залежності від дистрибутива). Встановити будь-який профіль можна скопіювавши його у цю папку, або просто подвійним кліком на піктограмі файла потрібного профілю.

Тепер необхідно зв'язати цей профіль з відповідним монітором в налаштуваннях операційної системи:

 • для Windows 8, Windows 7 та Windows Vista:
  • відкрити Управління кольором (Color Management) в Панелі інструментів
  • в списку Пристрій (Device) вибрати потрібний монітор і включити опцію Використовувати мої параметри (Use my setting for this device)
  • в списку Профілі співставлені даному пристрою (Profiles associated with this device) вибрати потрібний профіль (з назвою типу PA246 2011-10-25 2.2 HQ 3xCurve+MTX.icc) і натиснути кнопку Зробити профілем по замовчуванню (Set as Default Profile). Якщо потрібного профілю немає в списку, додати його можна кнопкою Додати (Add)
  • перейти на вкладку Додатково (Advanced) даного вікна і натиснути там кнопку Змінити параметри системи за промовчанням (Change system defaults)
  • у відкритому вікні на вкладці Додатково (Advanced), увімкнути опцію Застосовувати калібрування дисплея Windows (Use Windows display calibration):
  • Виникають проблеми з Windows Vista, в якій після екранного запиту User Account Control збиваються налаштування калібрації. Вирішенням цієї проблеми є відключення UAC в налаштуваннях ОС: у вікні Панель управління — Облікові записи користувачів - Включення або відключення контролю облікових записів (UAC) вимкнути перемикач Використовувати контроль облікових записів (UAC) та перезавантажити систему.

 • для Windows XP та сучасних дистрибутивів GNU/Linux:
  • у випадку підключення більше ніж одного дисплея до комп'ютера (включно зі зовнішнім монітором ноутбука) встановити Microsoft Color Control Panel Applet for Windows XP (тільки для Windows XP)
  • завантажити і встановити згідно пунктів 1-3 інструкції програму dispcalGUI. Для Windows також можна завантажити встановлювач dispcalGUI, який одним файлом містить все необхідне для роботи програми.
  • у програмі dispcalGUI вибрати потрібний монітор зі списку Display device і через пункт меню Options — Install display device profile вибрати і встановити потрібний профіль. Після виконання цього пункту, в папці Автозавантаження головного меню (для Windows) повинен з'явитися dispcalGUI Profile Loader (в Linux, в автозавантаженні з'явиться потрібний скрипт), який і буде завантажувати калібраційні криві в драйвер відеокарти під час запуску комп'ютера.

 • Для Mac OS X:
  • відкрити утиліту ColorSync (Applications — Utilities)
  • перейти на вкладку Devices і в списку Registered ColorSync devices знайти потрібний монітор та в пункті Current Profile вибрати потрібний встановлений профіль, чи знайти його на диску кнопкою Open:
  • Система Mac OS X по замовчуванню завантажує калібраційні криві під час запуску комп'ютера.

Після виконання цих пунктів відповідно для кожної операційної системи, під час запуску комп'ютера повинен бути помітний момент завантаження калібраційних кривих в драйвер відеокарти, як певна візуальна зміна елементів інтерфейсу ОС.

Найпростіший спосіб перевірити правильність встановлення колірного профілю монітора у Windows та Mac OS X, це його наявність у програмі Adobe Photoshop у вікні Правка — Налаштування кольорів (Edit — Color settings) у списку робочих просторів RGB:

В більшості випадків не потрібно встановлювати профіль свого монітора, як робочий простір RGB, програма вже використовує його при обрахунках колірних координат при візуалізації на моніторі всіх зображень і присутність в цьому списку профілю монітора говорить про правильність встановлення його у системі. Детальніше про колірні простори йдеться в статті про системи управління кольором.

Налаштування калібраційних кривих може збитися під час переходу комп'ютера в режим сну, після екранного запиту User Account Control (у Windows Vista), після роботи повноекранних програм, що використовують апаратне прискорення графіки (наприклад ігри) чи під час перемикання дискретної і вбудованої відеокарти (найчастіше в ноутбуках). Перевірити чи завантажені криві в драйвер відеокарти можна утилітою Calibration Tester (тільки для Windows), або в програмі dispcalGUI з меню Tools — Show Curves (при увімкнутому Show actual calibration curves from video card gamma table). Якщо ці програми показують у своєму вікні завантажені тонові криві, значить налаштування калібрації задіяні. Якщо ні, потрібно їх перезавантажити: з вкладки Додатково (Advanced) вікна Керування кольором (Color Management) кнопкою Повторно завантажити поточне калібрування (Reload current calibration) (для Windows 7 та 8), або з меню програми dispcalGUI: Options — Load calibration curves from current display profile (для Windows XP та Linux).

Перевірити, чи використовує певне програмне забезпечення при візуалізації зображень колірний профіль монітора, можна скориставшись інструкціями з наступної статті.