Navigation


Спектральні вимірювання фонового освітлення та джерел світла

Для точної роботи з будь-якими зображеннями визначальними є не тільки характеристики ви­ко­ри­стовуваного обладнання та його пра­ви­льне на­ла­шту­вання, але і властивості фонового ос­віт­лен­ня робочого місця про­фе­сій­ного фо­то­гра­фа, кольорокоректора чи дизайнера.

При оцінюванні зображень, які надруковані на відбиваючій основі (папір, кераміка і т.п.), спек­тральний склад освітлення, під якими вони пере­гля­да­ються, кардинально впливає на спри­йняття кольору таких предметів.

Отже, якість фонового освітлення є важливим параметром, який впливає на точність ко­льо­ро­відтворення, і тому важливо знати, чи відповідає освітлення Вашого робочого місця вимогам, які висуваються.

Параметрами фонового освітлення та конкретних ламп є їх колірна температура та, що важливіше, індекс кольоропередачі (Color rendering index — CRI), який показує наскільки натуральним є спектр даної лампи (порівняно з природнім денним світлом). Якщо колірна температура може бути виміряна звичайними колориметрами, то визначення CRI може бути здійснено лише за допомогою спектрофометрів.

На наступному малюнку зображено спектр лампи з низьким показником CRI (81.2), та знизу — спектр натурального денного світла D50.

Як бачимо, спектр низькоякісної лампи має декілька високих виступів, тоді як денне світло їх немає і є рівномірнішим. Саме тому, ця лампа має низький показник CRI, та вона не може бути використана при облаштуванні робочого місця, де передбачається відповідальна робота над зображеннями.

Якщо Вам потрібно дізнатися, наскільки якісним є умови освітлення конкретного приміщення, пропонуємо скористатися послугою спектрофотометрії фонового освітлення, яка дозволить визначити згадані вище параметри.

Детальніше про фонове освітлення робочого місця, на якому проводиться точна робота над зображеннями (кольорокорекція, оцінка відбитків і т.п.), Ви можете прочитати в статті про правила облаштування робочого місця.