NavigationСписок статей

  1. Опис процесу калібрування монітора
  2. Опис процесу колірного профілювання принтера
  3. Коротко про теорію кольору
  4. Системи управління кольором (CMS). Налаштовування системи управління кольором графічних редакторів на прикладі Adobe Photoshop
  5. Екранна кольоропроба в Adobe Photoshop – можливості та налаштування
  6. Правила облаштування робочого місця при роботи зі зображеннями
  7. Налаштування колірного профілю монітора в Windows, MacOS X та GNU/Linux
  8. Перевірка програмного забезпечення на предмет використання системи управління кольором

Опис процесу калібрування монітора

Зображення на моніторі комп'ю­тера служить відправною точкою при роботі сучасного фо­тографа, графічного дизайнера чи худож­ни­ка. Тому якість і точність мо­ні­тора важко пе­ре­оці­нити і вони є не­об­хід­ни­ми для про­фе­сійної ро­бо­ти з будь-­якими зоб­ра­жен­нями.

Оскільки монітор — це продукт масового ви­роб­ниц­тва, іден­ти­чність по­каз­ни­ків кож­ного ек­зем­пля­ра не може бу­ти за­бе­зпе­че­на. Саме то­му, періо­дичне ка­ліб­ру­ван­ня моні­тора є не­об­хід­ним про­це­сом для кож­но­го про­фе­сіо­на­ла, який прагне точності та ста­біль­ності.

Процес калібрування монітора про­во­ди­ться за до­по­мо­гою спеціального про­гра­мно­го за­без­пе­чен­ня та вимірювального пристрою (спек­тро­фотометра) для будь-якого типу дисплея (CRT чи LCD), включно з мо­ні­то­ра­ми ноутбуків.

Далі

Опис процесу колірного профілювання принтера

Природньо виникає бажання отримувати після друку зображення, які будуть відповідати на­шим очі­ку­ван­ням. Проте, як і кожен монітор, принтери володіють своїми індивідуальними, ха­ра­ктеристиками, оскільки вони є серійними виробами.

У випадку принтерів ситуація ускладнюється змінними характеристика фарб та паперу. Тоб­то зміна картриджа з фарбами чи одного виду паперу на інший призведе до відчутних змін ха­рактеристик от­ри­му­ва­ного зображення.

Саме тут на допомогу нам приходять операції профілювання принтерів, які за допомогою спек­тро­фо­то­метра дозволяють створювати ко­лір­ний профіль потрібного принтера, який дає можливість вра­хо­ву­ва­ти індивідуальні харак­теристики принтера ще на етапі підготовки зображень в графічних редакторах.

Далі


Коротко про теорію кольору

Так чи інакше, працюючи з будь-якими зображеннями (фотографії, макет друкованої чи інтернет сторінки, малюнки і т.д.), доводиться мати справу з кольором.

Перед тим, як ознайомитися зі сучасними технологіями кольо­ро­відтворення, необхідно зрозуміти суть процесів, які при цьому відбуваються. Дана стаття буде корисна не тільки новачкам в області цифрових зображень, але і досвідченим професіоналам, оскільки вона допоможе систематизувати багато накопичених знань і допоможе прояснити деякі деталі. Для початку спробуємо дати визначення поняттю, яке нас зараз найбільше цікавить — це колір.

Далі


Системи управління кольором (CMS). Налаштовування системи
управління кольором графічних редакторів на прикладі Adobe Photoshop

Будь-яке зображення — це набір числових даних, записаних в певному форматі, а оскільки, це зображення являє собою сукупність кольорових елементів то в цифрову епоху колір необхідно задати чисельно. Яким чином колір можна виміряти та задати числами йдеться в статті про теорію кольору, яку рекомендується прочитати в першу чергу.

Сучасна наука вже давно вирішила проблему вимірювання кольорів. Проте, буде помилкою вважати, що цифровий фотоапарат чи сканер займаються ви­мі­рю­ван­нями кольору сцен чи об'єктів, які вони захоплюють. Дані, які ми отримуємо з цих пристроїв, являють собою лише апаратні дані RGB, але не дані про колір.

Далі

Екранна кольоропроба в Adobe Photoshop – можливості та налаштування

Під час калібрування монітора, часто можна почути побажання, налаштувати дисплей “під офсетну друкарську машину” чи під будь-яку іншу. Проте, твердження про те те, що монітор калібрується під певний друкарський процес є цілком хибним.

Відображення на екрані зображень, так як вони будуть виглядати після друку — це окрема функція програмного забезпечення, а не завдання, яке вирішує процес калібрування монітора. Така функція називається “кольоропроба”, “цветопроба”, “proof color” і т.п. Тобто монітор може бути “калібрований” під потрібні друкарські процеси, але вже за допомогою ПЗ яке має таку функцію. Даний вид кольоропроби називається екранна кольоропроба, або soft proof colors.

Далі

Правила облаштування робочого місця при роботи зі зображеннями

Через адаптаційні властивості нашого зору, необхідно забезпечити стабільні умови освітлення робочого місця, відбитків та предметів, інакше зображення на моніторі не будуть сприйматися однаково протягом часу роботи над зображеннями. Якщо така умова не буде забезпечена, зір буде постійно адаптуватися до змінних умов освітлення, і відповідно буде перебудовуватися сприйняття зображень на екрані монітора і така нестабільність вплине на точність наших технологічних процесів. Робоче місце необхідно облаштувати таким чином, щоб яскравісна та хроматична адаптація не впливали на сприйняття зображень на екрані монітора.

Далі

Налаштування колірного профілю монітора в Windows, MacOS X та GNU/Linux

Налаштування всіх сучасних операційних систем дозволяють вказати колірний профіль для кожного монітора, під'єднаного до комп'ютера. Саме ви­ко­ри­сто­ву­ючи отриманий від ОС колірний профіль монітора, система управління кольором конкретної програми дозволяє точно і передбачувано відтворювати кольори зображень на екрані.

Після проведення операції калібрування монітора, ОС буде налаштована повідомляти програмам щойно створений колірний профіль монітора та завантажувати калібраційні криві, які також містяться в профілі.

Дана стаття містить інструкції, як встановити профіль монітора у випадку втрати налаштувань після проведення калібрування дисплея.

Далі

Перевірка програмного забезпечення на предмет використання системи управління кольором

Часто виникає ситуація, коли одне й теж зображення виглядає по різному в різних програмах навіть на одному й тому ж комп'ютері та моніторі. Таке відбувається через те, що не всі програми використовують вбудований колірний профіль зображення та встановлений профіль монітора, або роблять це неправильно.

Дана стаття містить інструкції з перевірки програмного забезпечення на предмет їх роботи з колірними профілями.

Далі